top of page
  • תמונת הסופר/תGilli Parann

אובדן כושר עבודה יש לכם. אבל מה עם הגדרת העיסוק?

אם אתם מבוטחים בקרן פנסיה, יש לכם רכיב שנקרא פנסיית נכות. אבל מה שאתם (אולי) לא יודעים, שלהגדרה הזו יש פרשנות שבעת אירוע ביטוחי יכולה דווקא לשלול מכם את מה ששילמתם עליו כל חייכם.

אז איך אפשר למנוע מצב כזה מראש?

לשם כך ישנו מוצר חדש על המדף בשם "מטריה ביטוחית", שנועד בדיוק למקרים האלה.
(מבוסס על סיפור אמיתי)

לפני מספר שנים, שרה שעובדת כמורה ומבוטחת באחת מקרנות הפנסיה, דרך הטבה של "ארגון המורים", איבדה את קולה עקב שנים רבות בהוראה בהן דיברה ללא הפסקה.

כשפנתה לחברת הביטוח לתבוע קצבת אי-כושר עבודה חודשית, הופתעה לגלות שהחברה לא מכירה בה לאובדן כושר עבודה מלא. מדוע? משום שאובדן קול לא מונע ממנה לעסוק בתחומים קרובים, למען הדיוק, כל עוד שרה יכולה לעסוק בתחום אחר "בהתאם לניסיונה, השכלתה או הכשרתה", היא לא תקבל שקל מחברת הביטוח. כששרה ניסתה להבין מדוע כך הדבר, הרי הפנסיה והביטוח משולמים מידי חודש על ידיה ועל ידי המעסיק, הוסבר לה שהיא לא מבוטחת לפי כיסוי עיסוקי.

כיום, המצב שונה, ובימינו מורים וגם בעלי מקצועות אחרים (רפואה, עריכת דין – ליטיגציה, קמעונאות ועוד) יכולים להגן על עצמם באמצעות "מטריה ביטוחית".אז איך לא מגיעים למצב כמו שרה?


כאמור, קרן פנסיה מציעה למבוטחיה ביטוח לתשלום קצבת נכות מקרה של נכות הגורמת לאי כושר עבודה של העמית (המבוטח או המבוטחת בקופה). אך קיימים מקרי אובדן כושר עבודה שאינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה, וניתן לבטח אותם במסגרת פוליסת ביטוח משלים שנקראת "מטריה ביטוחית" ומשווקת על ידי חברות הביטוח המסורתיות.

הפוליסה מתאימה לכל בעל מקצוע שסבור שהשכלתו והכשרתו שווים לו מספיק כדי להגן עליהם מפני מקרים כמו של שרה – להתאים עצמך לעבודה חדשה (גם בשכר נמוך יותר) או לשבת בבית ללא עבודה. העלות ביחס לתועלת עצומה – עלות של עשרות שקלים בודדים בחודש בממוצע לכיסוי הנרחב או הבסיסי ביותר לרוב המקצועות המסורתיים בגילאי 20-45 (ניתן לבטח גם עד גיל 57).אז מה בעצם מקנה לי הביטוח הזה?


הגדרת עיסוק – ביטוח שכאמור גורם לקרן הפנסיה להכיר במקרה הנכות אם אתה לא יכול לעסוק במקצוע הנוכחי שלך. הכיסוי יבחר לפי הגדרת העיסוק הספציפי שלך (בשונה מהכיסוי בקרן הפנסיה, הבוחנת את אובדן כושר העבודה לפי עיסוק סביר כאמור)

כיסוי שני: במידה ולא עברו 5 שנים מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה, ביטול של תקופת האכשרה (חברת הביטוח לא מכסה אירועים עימם המבוטח הצטרף לקרן הפנסיה ובגינם נגרם לו אי כושר עבודה טרם חלפו חמש שנים)

כיסוי שלישי: ביטול לקיזוז הקצבה. ביטוח לאומי במקרים מסוימים גם הוא מכיר במקרי אי כושר עבודה ולפי חוק מתבצע קיזוז, לא ניתן לקבל יותר מהשכר בגינו בוטחת בסך הכל מכל הגורמים. ביטול הקיזוז למעשה מגדיל את התשלומים שלך למקסימום המגיע לך מחברת הפנסיה.

בנוסף לכיסויים הנ"ל ניתן לצרף לפוליסה גם גם הרחבות נוספות כגון:

הרחבה לתשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה).

הרחבה להארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי משנתיים לחמש שנים

הרחבה להגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי (1% או 2%). מפצה על אי עליית שכר אפשרית באותה תקופה

הנ"ל אינו תחליף ליעוץ או תכנון/שיווק פנסיוני כדין ואינו המלצה לפעולה בטרם נבחנה האפשרות מול בעל מקצוע

92 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page