top of page
Office Desk
גילי פארן לוגו-01.png

חסכונות ושירותים פיננסים

LINE GOLD

חסכונות פרטיים

האם ידעתם שבהפקדת 700 ₪ בחודש במשך עשור ניתן להגיע לחיסכון של 100,000 ₪?  קופות גמל להשקעה ושאר פוליסות חיסכון מאפשרות כיום ללקוחותיהן לחסוך בצורה סולידית ולקצור תשואה יפה. בפגישה עם גילי יבחר הלקוח את רמת הסיכון בה הוא מעוניין ואת המסלול הרצוי - וגילי ימצא עבורו את ההצעה המתאימה ביותר לרצונותיו. במקרה של חסכונות קיימים תיבדק כדאיות מעבור בין מסלולים או בין קופות. בייעוץ פיננסי ובהחלטות המתקבלות על בסיסו אין הבטחה כלשהי לתשואה.

ליווי ותכנון למעסיקים

פתיחת תוכניות פנסיוניות לכלל עובדי החברה. פגישות אישיות עם כל אחד ואחד מהעובדים והתאמת התיק הפנסיוני הנכון ביותר עבורם. בדיקת הפקדות קיימות, ריכוז כספים ושיוך כספים רדומים. מתן מעטפת ליווי מלאה לכל עובד ועובד ולחברה כמכלול.

שירותים פיננסים נוספים 

צירוף ל"מדיהו": פתיחת מינוי בשירות לניצול זכויות רפואיות קיימות לבעלי ביטוחים מורחבים של קופות החולים ולבעלי ביטוחי בריאות פרטיים. שירות יעיל הכולל זירוז תורים בעת הצורך.

 

הכנה ליציאה לגמלאות: פגישה אישית במהלכה יסביר גילי לפורש את הנושא, יתאר בפניו את התהליך ויציג את מסלולי הפרישה האפשריים. לאחר שהלקוח יבין את אפשרויותיו יתכנן לו גילי מסלול פרישה מתאים.

 

פגישה תקופתית:  כל לקוח קיים של גילי זכאי לפגישה שנתית בה עוברים על תיקו הקיים ועל כל ביטוחיו ובודקים ביצועים ואפשרויות הוזלה.

 

חיבור לאנשי מקצוע רלוונטיים: עבור הדברים אותם גילי אינו עושה בעצמו הוא מפנה את לקוחותיו לאנשי המקצוע הטובים ביותר עמם הוא עובד באופן שוטף.

קיבוע זכויות: שירות שמתאים לנמצאים לפני פרישה, המקטין את חובת המס שעליהם לשלם. גילי יפנה את הלקוח לאיש מקצוע המתמחה בכך.

 

הצעת מחיר לביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח רכוש: גילי יפנה את הלקוח לסוכן הרלוונטי לביטוחים אלו.

 

הכוונה למשכנתה: גילי ינתח את צרכי לוקח המשכנתה ויפנה אותו לגופים שיתנו לו את ההצעות המתאימות והטובות ביותר.

חסכנות פרטיים
יעוץ למעסיקים
צירוף ל"מדיהו"
גמלאות
פגישה תקופתית
חיבור לאנשי מקצוע
קיבוע זכויות
הכוונה למשכנתה
bottom of page