top of page
  • תמונת הסופר/תGilli Parann

בעקבות חשיפת “שווים”: ניצלה הפנסיה לכל החיים של ילדים עם מוגבלות

סוף טוב לפרשת מחדל הפנסיות של ילדים עם מוגבלות שנחשפה באתר “שווים”: אתמול הודיעה רשות שוק ההון והביטוח כי זכותם של ילדים אלה לקבל קצבת שארים לכל חייהם תישמר גם במקרים בהם הוריהם ניידו את קרן הפנסיה שלהם לקרן חדשה.

“הרשות בחנה באופן מעמיק ובזהירות הנדרשת את מכלול השיקולים הראויים לצורך קבלת ההחלטה בסוגיית שימור מעמדו של בן עם מוגבלות בעת ניוד העמית בין קרנות הפנסיה השונות”, נמסר בהודעת רשות שוק ההון והביטוח. “בהתאם לכך בכוונת רשות שוק ההון לפעול לפתרון הסוגייה באופן הבא:

1. פרסום טיוטת הבהרה להערות הציבור, אשר תכליתה לשמר את מעמדו של הבן עם המוגבלות בעת מעבר בין קרנות פנסיה חדשות, בכפוף לתנאים והכללים המפורטים בטיוטת ההבהרה. יובהר כי בהתאם לטיוטת ההבהרה האמורה, ההוראות הקבועות בה יחולו גם בכל הנוגע לעמיתים שניידו את כספם בין קרנות פנסיה חדשות טרם פרסום ההבהרה.

2. עדכון תעריף כיסוי ביטוחי לשארים לכלל העמיתים במועד עדכון התעריפים הקרוב.

“הרשות תפעל להחלת ההוראה האמורה בכלל קרנות הפנסיה החדשות מיד עם פרסומה, ובכך תבוא סוגיית שימור מעמדו של בן עם מוגבלות בעת ניוד העמית לפתרונה המלא”, נכתב לסיכום.


הכתבה פורסמה במקור באתר "שווים" ע"י דנה כהן יונש ב-7 לספטמבר, 2023

להמשך קריאת הכתבה המלאה לחצו כאן

45 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page